JURIDISCH ADVIESBUREAU


Mw. Mr. H.J.M. Severeyns-Wijenbergh

Expertise

Helma Severeyns is gespecialiseerd in arbeidsrecht en treedt daarbij zowel op voor werkgevers als voor werknemers. Zij adviseert (en procedeert) over ontslagzaken, ziekte en re-integratie, arbeidsvoorwaarden en personeelsreglementen, bedrijfsongevallen en andere aan het arbeidsrecht gerelateerde kwesties.


Daarnaast is zij werkzaam op het terrein van het algemene vermogensrecht, waartoe ook het huurrecht en het rechtspersonenrecht behoren. Zij stelt onder meer contracten op en adviseert c.q. beoordeelt contracten, adviseert over kwesties waarin een contractspartij haar verplichtingen niet nakomt of waarin een partij schade lijdt, ondersteunt de verhuurder respectievelijk de
huurder bij huurgeschillen.


Tevens houdt zij zich bezig met bedrijfsadvisering in ruime zin,
waarbij zij samenwerkt met (Paul) J.J. Severeyns RA,
eveneens werkzaam onder de naam Kantoor Severeyns.


Ons kantoor kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en
een gedegen vakkennis.


Uw zaak is bij ons in vertrouwde handen.

Webdesign & development: Toine Aerts