CONSULTANCY BV


ACCOUNTANCY, ADMINISTRATIES & FISCALITEITEN

Expertise

Paul Severeyns heeft ruim 35 jaar ervaring in de algemene (advies)praktijk in diverse sectoren op het gebied van accountancy, financiële administraties en fiscale aangelegenheden en richt zich vooral op het MKB.


U treft in Paul Severeyns een goede sparringpartner met een pro-actieve advies-houding voor al uw zakelijk - financieel gerichte aandachtsgebieden in uw onderneming.


Denkt u daarbij aan zaken als structurering van uw financiële bedrijfshuishouding, administratieve inrichting van uw bedrijfsboekhouding, (tussentijdse) rapportages en jaarrekeningen, (her-)financieringstrajecten van uw onderneming, begeleiding bij (de financiering van) uw investeringsplannen, liquiditeitsprognoses. Ook brengen wij eventuele knelpunten en risico’s op alle deelterreinen onder uw aandacht, zodra wij die constateren.


Op het gebied van fiscale zaken kunt u denken aan praktische toepassing van Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting, Loonheffing en Inkomstenbelasting en dergelijke aangiften, maar ook zaken als het geven van ondersteuning bij de invoering van de WerkKostenRegeling in het kader van de Loonheffing.


De directe samenwerking met Helma Severeyns op het gebied van juridische zaken levert een meerwaarde voor onze klanten én ons kantoor op door de korte lijnen, waarbij in onze advisering zowel financiële als juridische zaken snel geïntegreerd worden: één loket voor meerdere diensten.


Voorbeelden daarvan zijn:


  • De integratie van actuele handels- en leveringsvoorwaarden in uw bedrijfsvoering, waardoor u risico’s kunt verlagen;

  • Toepassing van de juiste CAO en de uitvoering van de daarin opgenomen voorwaarden;

  • Inrichting van contracten bij personenvennootschappen (C.V. – V.o.f. ed);

  • Verzekeren van bedrijfsrisico’s, eventueel in samenspraak met uw verzekeringstussenpersoon;  • Webdesign & development: Toine Aerts